1. หน้าหลัก
  2.    >   ปฏิทินอีเวนต์
  3.    >   เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

25พ.ค. 2561

31พ.ค. 2561

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561
ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 9 จังหวัด
ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลไม้ภาคตะวันออก
รวมถึงการสร้างและส่งเสริมช่องทางทางการตลาดของผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก
นำเสนอและเชื่อมโยงผลไม้ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฝูงบิน 207 จังหวัดตราด

ภายในงานพบกับผลไม้ภาคตะวันออกและของดี 9 จังหวัด
ชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการเกษตร กิจกรรมความบันเทิงบนเวทีและศิลปินชื่อดัง ทุกวัน

ที่มาwww.thailandexhibition.com

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี