1. หน้าหลัก
  2.    >   ปฏิทินอีเวนต์
  3.    >   เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

25มิ.ย. 2561

01ก.ค. 2561

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3

เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2561 - 1 กรกฎาคม 2561
ณ สนามฝูงบิน 207 จังหวัดตราด


สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 9 จังหวัด
ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลไม้ภาคตะวันออก
รวมถึงการสร้างและส่งเสริมช่องทางทางการตลาดของผลไม้ไทยสู่ตลาดโลก
นำเสนอและเชื่อมโยงผลไม้ไปสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีกำหนดจัดงาน 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 1-7 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ สนามฝูงบิน 207 จังหวัดตราด

ภายในงานพบกับผลไม้ภาคตะวันออกและของดี 9 จังหวัด
ชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมการเกษตร กิจกรรมความบันเทิงบนเวทีและศิลปินชื่อดัง ทุกวัน


ที่มา : www.thailandexhibition.com

สนามฝูงบิน 207 จังหวัดตราด จังหวัดตราด