1. หน้าหลัก
  2.    >   โปรโมชั่น
  3.    >   ชุดกระเช้าแบรนด์ไดโน่ ราคาพิเศษ สำหรับทุกเทศกาล

01พ.ย. 2560

01ม.ค. 2561

ชุดกระเช้าแบรนด์ไดโน่ ราคาพิเศษ สำหรับทุกเทศกาล

ชุดกระเช้าแบรนด์ไดโน่ ราคาพิเศษ สำหรับทุกเทศกาล ซึ่ง “ไดโน่” เป็นลิขสิทธิ์ตราสินค้าประจำจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นที่รู้จักไปทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และสินค้าภายใต้แบรนด์ไดโน่ทั้งหมด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น และใช้วัตถุดิบในการผลิตจากท้องถิ่นเอง ราคาสินค้าแต่ละชนิดจึงมีราคาถูกกว่าท้องตลาด ราคากระเช้าจึงเริ่มต้นตั้งแต่ 579 – 1,890 บาท

ไดโน่ชอป

ขอนแก่น

82

ของฝากที่ระลึก และสินค้าจากคนขอนแก่นผลิตขึ้นเองอีกมากมาย ให้เลือก ชม ช้อป กันได้เลย  ใครที่กำลังมองหาของฝากจากเมืองขอนแก่น

 

สามารถเลือกซื้อได้แล้วที่ DINO SHOP ศาลากลาง ศูนย์ดำรงธรรม ห้องประชุมแก่นภูมิ 1 ตลาดต้นตาล ร้าน PAPADA, สนามบินขอนแก่น และ โรงแรมโฆษะ