1. หน้าหลัก
  2.    >   สถานที่แนะนำ

สถานที่แนะนำ

เชียงใหม่

0

พระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง เป็นปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทย ที่สำคัญคู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมทรงเชียงแสน รอบตัวเจดีย์ปิดด้วย ทองดีบุกเหลืองอร่าม ใต้ฐานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมความงดงามขององค์เจดีย์ พร้อมกับชมทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองเชียงใหม่ได้ โดยสามารถเดินขึ้นบันไดนาค 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือจะเลือกใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพก็ได้ แล้วแต่ตามสะดวก

อุดรธานี

0

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร ตั้งแต่ชีพจักรไหม การเลี้ยงไหมแบบต่างๆ ระบบการตัดแต่งแปลงหม่อน การสาวไหม เครื่องสาวไหมหลายแบบ การฟอกย้อมเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ พันธุ์ไม้ย้อมสี ปรับปรุงแปลงอนุรักษ์ไม้ย้อมสี การตกแต่งสวน ไปจนถึงการทอผ้า

นครราชสีมา

0

เทอร์มินอล 21 โคราช มีโซนสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ต อีเว้นท์ โปรโมทสินค้าแบรนด์ต่างๆ โดยเฉพาะชั้น 4 มีสปอร์ตฮอลล์ขนาดใหญ่ พื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. รองรับได้ 4,000 คน และห้องย่อยรองรับได้ 800 คน สามารถรองรับ การแข่งขันกีฬาระดับอาเซียน งานอีเว้นท์ คอนเสิร์ต การประชุม ฯลฯ รวมถึงที่จอดรถ ศูนย์อาหาร แหล่งชอปปิง และสถานที่พักผ่อน

เชียงใหม่

0

เป็นศูนย์การศึกษาที่สมบูรณ์แบบตามพระราชดำริที่ว่า ให้สถานที่แห่งนี้ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชิวิตชีวา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ทดลอง วิจัย หารูปแบบการพัฒนาต่างๆ บริเวณพื้นที่ต้นน้ำที่เหมาะสม โดยเฉพาะศึกษาพัฒนาป่าไม้ อันเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร การประมง ตามอ่างเก็บน้ำ ผสมกับการศึกษาด้านการเกษตร อุสาหกรรม สอดคล้องกับแนวคิดศึกษาพัฒนาป่าไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

เชียงราย

0

บ้านหล่อชา เป็นหมู่บ้านเผ่าอาข่า หรือ “อีก้อ” ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการหมู่บ้าน ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัล อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551